Choroba wieńcowaChoroba wieńcowa zwana również dławicą piersiową – to schorzenie spowodowane zredukowanym przepływem krwi lub jego ustaniem spowodowane najczęściej zmianami miażdżycowymi, skurczem naczyń wieńcowych lub dysfunkcją śródbłonka prowadzące do deficytu pomiędzy zapotrzebowaniem, a aktualnym dostarczaniem do mięśnia sercowego tlenu i składników odżywczych.

Częstość zachorowań rośnie wraz z wiekiem i tak w grupie wiekowej 55-64 lata wynosi ok. 5 % populacji, a w grupie wiekowej powyżej 75 roku życia zwłaszcza mężczyzn wynosi 25 % populacji. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.

Aby lepiej zrozumieć co to jest choroba wieńcowa należy wspomnieć o prawidłowej funkcji serca jako pompy ssąco-tłoczącej .Serce jest ukrwione przez dwie tętnice wieńcowe bezpośrednio odchodzące od aorty prawą i lewą tętnicę wieńcową. Lewa dzieli się na dwie duże gałęzie przednią zstępującą oraz gałąź okalającą, które stopniowo przechodzą w coraz mniejsze naczynia otaczające cały mięsień sercowy dostarczając tlenu i składników odżywczych. Serce kurczy się na dobę ok 100 tysięcy razy tłocząc od 7 do 9 tysięcy litrów krwi na dobę. Dlatego ten organ szczególnie wymaga sprawnego krążenia wieńcowego.

Proces miażdżycowym doprowadzający do redukcji ilości dopływającej krwi wiedzie do dysfunkcji serca, a w sytuacjach krańcowych do zahamowania przepływu i zawału serca. Serce słabiej ukrwione reaguje bólem zwanym bólem wieńcowym. Początkowo ból występuje podczas wysiłku kiedy serce wykonuje większą pracę w dalszej kolejności może pojawiać się pod wpływem stresu a także w spoczynku. Ból ma charakter piekący, dławiący, ściskający, zatykający, rozdzierający z promieniowaniem do szyi, barków, rąk, nadbrzusza . Trwa różnie długo i o różnym stopniu nasilenia, ustępuje w spoczynku lub po podaniu leków rozszerzających naczynia wieńcowe zwłaszcza Nitrogliceryny.

Największe niebezpieczeństwo występuje wówczas, kiedy dochodzi do całkowitego zamknięcie naczynia wieńcowego, ponieważ ta część mięśnia sercowego, która jest zaopatrywana przez to naczynie ulega nieodwracalnej martwicy zwanej zawałem serca. Im szybciej zamknięte naczynie będzie udrożnione tym mniejszy będzie obszar martwicy.

Najważniejsze czynniki ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej to:

  • nadciśnienie tętnicze
  • wysoki cholesterol
  • palenie tytoniu
  • otyłość
  • cukrzyca
  • obciążenie rodzinne
  • brak aktywności fizycznej

Podział choroby wieńcowej – najogólniej rzecz biorąc nie wchodząc w szczegóły to:

  1. Ostre zespoły wieńcowe
  2. Przewlekłe zespoły wieńcowe.