Kardiologia Tarnów

Standardowe  EKG 12 odprowadzeniowe

EKG   wysiłkowe na bieżni ruchomej

24 godzinne EKG  metodą Holtera z opcją kilku dni

24 godzinny Holter  ciśnienia  tętniczego

Badanie echokardiograficzne

 

Standardowe EKG

EKG spoczynkowe jest podstawową nieinwazyjną powtarzalną metodą diagnostyczną w kardiologii we wszystkich schorzeniach kardiologicznych, zwłaszcza chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

Kardiologia Tarnów, EKG

EKG wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest wykonywana na bieżni ruchomej ze stałym monitorowaniem EKG i ciśnienia tętniczego w celu ujawnienia obecności patologii układu sercowo-naczyniowego jak np. choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca oceny skuteczności leczenia po zawale serca lub angioplastykach wieńcowych.

EKG wysiłkowe, kompleksowa diagnostyka kardiologiczna

Holter EKG

Jest to rejestracja EKG przez 24 godziny lub kilku dni w zależności od potrzeb w trakcie codziennej aktywności pacjenta. Badanie to wykrywa napadowe zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, śródkomorowego, niedokrwienie mięśnia sercowego.

Dzięki temu badaniu skuteczniej leczymy zaburzenia rytmu serca lub kwalifikujemy chorego do wszczepienia rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, czy do ablacji zaburzeń rytmu serca. Jest niezbędne w diagnostyce zasłabnięć, omdleń utrat przytomności.

Kardiologia Tarnów, Holter EKG

Holter ciśnienia tętniczego

24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego jest przeprowadzany za pomocą automatycznie mierzącego i rejestrującego ciśnienie tętnicze oraz tętno w określonych zaplanowanych odstępach czasowych. Szczególnie przydatny w diagnostyce zasłabnięć, nadciśnienia białego fartucha, opornego nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia w ciąży oraz oceny skuteczności leczenia nadciśnienia.

Holter ciśnienia tętniczego, kardiologia Tarnów

Echokardiografia

To nieinwazyjne powtarzalne badanie obrazowe, pokazujące strukturę serca – mięśnia sercowego jego grubość, kurczliwość, wielkość jam serca, szczelność przegród serca, funkcji zastawek serca. Jest niezbędne w diagnostyce i obserwacji postępów leczenia wad serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i innych.

echokardiografia, poradnia kardiologiczna Tarnów   echokardiografia, kardiolog w Tarnowie
 

Profilaktyka  kardiologiczna

Pamiętaj badania profilaktyczne są tańsze niż późniejsze leczenie powikłań zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Profilaktyka jest jednym z podstawowych działań medycznych, Jej celem jest zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym często prowadzących do nagłego zgonu lub ciężkiego inwalidztwa w coraz młodszej grupie społeczeństwa eliminując ich z aktywnego życia zawodowego.

Pamiętajmy, że eliminując czynniki ryzyka serowo-naczyniowego i zmieniając styl życia zapobiegamy tym incydentom, a tym samym żyjemy dłużej, w lepszej kondycji fizycznej i psychicznej czyli poprawiamy komfort naszego życia. Jawna choroba układu krążenia skraca średnio długość życia o mniej więcej 7,4 lat, zawał serca o 9,2 lata, a udar mózgu o 12 lat.

Czynniki ryzyka wpływające na zdarzenia sercowo-naczyniowe dzielimy na modyfikowalne i niemodyfikowalne.

Niemodyfikowalne to: wiek, płeć rasa

Modyfikowalne to: palenie tytoniu , alkohol, stres, nadciśnienie tętnicze, cukrzyce, przewlekła choroba nerek, POCH, obturacyjny bezdech senny, otyłość.

Zapraszam do mojego gabinetu.