dr Marek Skura Kardiolog Tarnów

Najlepszy kardiolog w Tarnowie

Kardiolog Tarnów - Dr n.med. Marek Skura

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Jagielloński).

Od początku pracy zawodowej związany jestem z Tarnowem.

W 1993 r. zostałem ordynatorem Oddziału Kardiologii Szpitala Św. Łukasza, który stworzyłem od podstaw i kierowałem nim do końca 2019 roku. W tym czasie był on jednym z najbardziej liczących się oddziałów kardiologii w Województwie Małopolskim. W oddziale, na którego stałem czele wykształciło się ponad 30 internistów oraz 17 kardiologów.

Uczestniczyłem w wielu badaniach klinicznych oraz brałem udział prawie we wszystkich Kongresach Kardiologicznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także w kilku kongresach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ukończyłem wiele kursów doskonalących, podnoszącym moje kwalifikacje.

Obecnie prowadzę specjalistyczny gabinet kardiologiczny w Tarnowie, a wieloletnie doświadczenie, jakie zdobyłem podczas pracy szpitalnej i ambulatoryjnej procentuje w praktyce lekarskiej.

Głównym moim celem jest zdrowie pacjenta i skuteczna terapia.