Dr n.med. Marek Skura - Kardiolog Tarnów

Od wielu lat pracuję w Tarnowie. Od 1993 roku jestem ordynatorem oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, którym kieruję do chwili obecnej.

W oddziale kardiologii wykonuje się pełną diagnostykę kardiologiczną, a także zabiegi koronografii, angioplastyki wieńcowej, implantacje wszystkich rodzajów rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów, badania elektrofizjologiczne.

Od 1984 roku prowadzę prywatną praktykę lekarską. Obecnie przyjmuję w Tarnowskim Centrum Specjalistycznym VIVAMED bis, w którym można wykonać następujace badania:
- EKG,
- EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej,
- 24 godzinne EKG metodą Holtera,
- 24 godzinny Holter ciśnieniowy,
- Echo serca z kolorowym Dopplerem,
- Ultrasonograficzne badania przepływów krwi w naczyniach tętniczych,
- Ultrasonograficzne badania przepływów krwi w naczyniach żylnych.

Kontakt:

Vivamed bis
Tarnowskie Centrum Specjalistyczne
Vivamed bis


ul. PCK 26
33-100 Tarnów

tel. 14 627-02-99